Eskedar – jauna moteris, atvykusi iš Etiopijos ir įsikūrusi Lietuvoje. Čia ji skrudina bei parduoda kavą iš gimtosios šalies. Eskedar yra viena iš pirmųjų pabėgėlių iš Etiopijos, kurie iš Maltos persikėlė gyventi į Lietuvą ir viena iš tų keleto, kurie pasiliko čia kurti savo ateitį. Tai verslininkė, kuri pati sukūrė jungtį tarp naujųjų namų Lietuvoje ir gimtosios Etiopijos.

Eskedar gimė ir augo Etiopijoje, o jos šeima augino kavamedžius ir virdavo savo kavą, ten ir gimė Eskedar meilė kavos kvapui ir skoniui. Gyvendama Europoje daugiau nei trylika metų ji suprato, kad gali ne tik prisidėti prie savo gimtosios šalies gyvenimo salygų gerinimo veikdama kaip šalies atstovė ir advokatė, bet ir konkrečiais veiksmais. Eskedar rengia kavos gėrimo ceremonijas ir pasakoja savo ir milijonų pabėgėlių istorijas. Ji taip pat pasakoja Etiopijos kavos augintojų istorijas, klimato kaitos poveikį kavos augintojų ūkiams, ūkininkų švietimo svarbą ir kodėl taip svarbu pirkti kavą tiesiai iš “Eskedar Coffee“.

“Eskedar Coffee” yra kaip ledlaužis, kuris padeda užmegzti dialogą, kurio taip reikia. Pirmiausiai kava juk yra uoga, o jos sėklos, kurias mes vadiname kavos pupelėmis, yra žalios. Kava neauginama milžiniškuose jungtiniuose ūkiuose. Kavamedžius augina maži ūkiai, kurie, deja, uždirba tik mažą dalelę iš kavos verslo generuojamų pajamų.  

„Mes, visi kavos mylėtojai, turėtume užtikrinti ir pasirūpinti, kad  kavos augintojai gautų teisingą užmokestį už savo produktus, o tai lengva pasiekti vykdant tausojamąjį ir etišką verslą.  Didžiausias įvertinimas, kurį galime suteikti žmogui yra pripažinimas ir žinios, švietimas. O kaip geriau parodysi pripažinimą ir tinkamą darbo įvertinimą? Tik pasidalindamas su juo gautu pelnu sąžiningai ir teisingai. Kviečiu sukurti kažką didesnio už mus pačius, didesnį už mūsų sąskaitų augimą”. Kviečiu pirkti kavą tiesiai iš augintojų.

Ačiū už tai, kad esate kartu, ir linkiu mums visiems kovoti už tvarų augimą. Saugokime žemės išteklius ir save.

 – – – – – – – — – – – – – – — – – – – – –  – – — – – – – – – – – – — – – – – – –  – – – – – – – — – – – – – – — – – 

Eskedar is a young Ethiopian woman and a Lithuanian based coffee roaster. She was one of the first resettled Ethiopian refugees from Malta to Lithuania and one of the few who stayed. An enterprenuer who found her way own to connect her root Ethiopia to her new home Lithuania.

Eskedar was born and raised in Ethiopia and her family grew their own coffee, that’s where her love for the smell and taste of coffee was ignited. Living in Europe for over thirteen years she has realized that she could contribute not only by advocating for the betterment of life in her home country but also by taking the action of getting involved directly. She tells her own story and millions of other refugees over a coffee ceremony she conducts, and she also tells the story of coffee farmers in Ethiopia, the impact of climate change on the livelihood of coffee farmers, the importance of educating the farmers and why we need to do direct trade with coffee farmers through her brand “Eskedar Coffee”.

Eskedar Coffee is the ice breaker to have the discussion that matters; that coffee is a berry in the first place and the seeds we call beans are green, and they are not made by conglomerates. But rather they are grown by farmers who earn just a fraction of the money generated by the coffee industry. 

“We, all coffee lovers, must make sure that the farmers get their fair share through sustainable and ethical business. The most valuable thing you can give a human being is a recognition and knowledge through education. And what better way is there to give recognition if we don’t give back part of the profit? Let’s build something bigger than ourselves, biggest than the profit in our accounts‘.”

Thank you for being part of our world and for becoming an advocate for sustainable growth.